המזרח התיכון, גלריית מצרים, חצי האי סיני

חציית גב בוואדי אבו חשייב, מזרח חצי האי סיני 2003

כדאי להרחיב את החלון כדי שהתפריט יוצג פתוח